juni 23
vrijdag

 

Dialoogfabriek, voorheen Polder 2.0


Over modernisering van ons ondernemingsbestuur en de medezeggenschap van werknemers


Nederland moet investeren in zijn arbeidsverhoudingen op ondernemingsniveau.
 
Deze noodzaak bestaat al enige tijd; de huidige crisis maakt het slechts urgenter. En dit eens te meer, nu het klassieke poldermodel op nationaal niveau geen overeenstemming brengt over oplossingen, maar vastloopt in wantrouwen (uit Manifest september 2009). Lees meer

Dialoogfabriek, voorheen Polder 2.0

Beste (beoogd) gesprekspartner in de polder,

De deelnemers van de afgelopen twee workshops Polderperpectief hebben aangedrongen op een meer aansprekende naam dan Polder 2.0. Wij hebben dit serieus genomen en uit de suggesties en ideeën gekozen voor "Dialoogfabriek". Hier zullen we voor een bepaalde tijd nog aan toevoegen "voorheen Polder 2.0" om duidelijk te maken waar we vandaan komen. De nieuwe naam drukt in onze ogen het beste uit wat we samen met u willen gaan doen: het vernieuwen van de arbeidsverhoudingen op ondernemingsniveau!

Inmiddels hebben de bedoelingen van ons startmanifest (oktober 2009) een eerste basis gekregen in werkwijzen en de website. Ook is er een kring enthousiaste adviseurs, vakbondsbestuurders en trainers gevormd. Hierop willen we graag gezamenlijk met u verder bouwen. De eerste mogelijkheid daarvoor is op 20 oktober 2011. We gaan dan de slag maken tussen de eerder ontwikkelde werkwijzen en concrete casussen uit de praktijk. Uw bijdrage aan de dialoog wordt daarbij zeer gewaardeerd. Na de zomervakantie volgt een uitgebreid programma met uitnodiging. U kunt zich vanaf nu al inschrijven via de website: www.dialoogfabriek.org.

Namens de partners van Dialoogfabriek, voorheen Polder 2.0, Lars Doyer (AWVN), Ludo Fassaert (De Baak), René Vrieling (SBI), Wim Schul (FNV Formaat)

 

AWVN deBaak SBI Formaat